Hírek

Keresés

 

Az üzleti terv részei

I. Tartalomjegyzék

II. Vezetői összefoglaló

A rész jellemzői:

 • Az üzleti terv megírása után kell ezt a részt megírni.
 • Egy figyelemfelkeltő pillanatfelvétel a vállalkozásról, amiben kifejezésre kerül, hogy mi maga a vállalkozás, mit csinál és miért.
 • Legyen két oldalnál rövidebb!

A rész elolvasása után az olvasó...

 • akarjon még többet megtudni a vállalkozásról,
 • ismerje meg a vállalkozás alapvető vonásait.

III. A vállalkozás leírása és jövőképe

A rész tartalmazza:

 • A vállalkozás küldetését (miért jött létre?),
 • A vállalat jövőképét (a növekedés kilátásai),
 • az üzleti célokat,
 • a vállalkozás rövid történetét,
 • a vállalkozás kulcselemeit,
 • a vállalkozás telephelyét, elhelyezkedését, infrastruktúráját.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • mi ez a vállalkozás, miért jött létre,
 • a vállalkozás növekedési előrejelzését, növekedési potenciálját,
 • a vállakozás speciális céljait,
 • a vállalkozás hátterét.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Mivel foglalkozik a vállalat? (Milyen területen?)
 • Hol helyezkedik el? (Miért?) Milyen az infrastruktúra?
 • Kik a kulcsemberek?
 • Melyek a vállalat céljai?
  • a piacon,
  • pénzügyileg,
  • a termékkel
 • Melyek a vállalat kulcsértékei?
 • Mik a vállalat céljainak elérését segítő támpontok?
 • Melyek a vállalat lehetőségei?
  • piac,
  • vevők,
  • erősségek

IV. A piac meghatározása

A rész tartalmazza:

 • a vállalkozás iparágának leírását és kilátásait,
 • a leendő és/vagy meglévő piac kulcsszükségleteinek definiálását,
 • a célpiac meghatározását.
 • a leendő potenciális vásárlók általános leírását,
 • a vállalkozás meglévő és megcélzott piaci részesedését.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • alapinformációkat a vállalkozás iparágáról, a fogyasztói szükségletekről, amit a vállalkozás ki akar elégíteni,
 • a vállalkozás piaci részesedését, területét, a célpiacot.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Kik a vállalat vásárlói?
  • emberek,
  • vállalkozások,
  • elhelyezkedésük,
  • méretük,
  • igényük
 • Milyen iparágban vannak a vásárlók?
  • piacméret,
  • lehetőségek,
  • trendek
 • Van valamilyen speciális iparági fenyegetés, amit figyelembe kell venni?
  • változás a technológiában,
  • változás a szabályozókban,
  • változás a gazdaságban
 • Kik a versenytársai?
  • vállalatok,
  • termékek,
  • szolgáltatások,
  • hogyan tudjuk az összehasonítást megtenni?
   • termékben
   • árban
   • szolgáltatásban
   • hírnévben

V. A termékek és szolgáltatások leírása

A rész tartalmazza:

 • a vállalkozás összes termékének és szolgáltatásának az üzleti szempontból lényeges tulajdonságati,
 • miért és hogyan lesznek a termékek és a szolgáltatások versenyképesek,
 • ha van, a mellékletben legyen kép vagy prospektus a termékről, szolgáltatásról,
 • a termékek előállításához/ szolgáltatás nyújtásához használt eszözök, berendezések, technológia leírása,
 • van-e szabadalmaztatott termék/technológiája a vállalkozásnak,
 • minőségbiztosítási rendszerek leírása.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • miért vállalkozunk,
 • milyen termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkezünk, mennyiért lehet értékesíteni ezeket,
 • hogyan és miért lesznek a termékek/szolgáltatások versenyképesek.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Mik a termékek?
 • Hogyan tervezték?
 • Milyen üzleti szempontból fontos alkatrészekből áll?
 • Melyek a kulcselemei?
 • Mi a fejlesztési stratégia?
 • Milyen az árstruktúra?
 • Milyen szolgáltatások vannak?
 • Hogyan teljesítik a szolgáltatásokat?

VI. Működési/gyártási terv

A rész tartalmazza:

 • Termékfejlesztés,
 • Gyártás,
 • Karbantartás, szerviz és támogatás,
 • Külső befolyásoló tényezők.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • A vállalkozás hogyan készíti el a termékeit, illetve szolgáltatásait,
 • Mi az általános gyártási koncepció,
 • Milyen forrásból szerzi be a nyersanyagokat,
 • Milyen gyártási eljárásokat alkalmaz,
 • Mekkora a munkaerőigény,
 • Hogyan veszik igénybe a szállítókat és az eladókat.

A rész megírását segítő kérdések...

 • A fejlesztést hogyan irányítják és ellenőrzik?
 • Milyen gyártási eljárást alkalmaznak?
 • Milyen munkaerő szükséges?
 • Kik a beszállítók?

VII. Szervezeti felépítés és menedzsment

A rész tartalmazza:

 • a vállalkozás szervezésének módját, felépítését, ha van, itt lehet egy szervezeti ábrát is beilleszteni,
 • a vállalkozás jogi formája (egyéni vállalkozás, bt., kkt., kft., rt.),
 • a szükséges és speciális licencek, engedélyek leírása, amelyek segítségével a vállalkozása működhet,
 • a vállalkozás kulcsembereinek (vezetők, specialisták) bemutatása.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • milyen formában működik a vállalkozás,
 • ki vezeti a vállalkozást, és melyek a vezetők feladatai,
 • hogyan működik a vállalkozás szervezete.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Milyen a menedzsment struktúrája?
 • Kik a kulcsvezetők?
 • Kik a vállalat legfontosabb külső befolyásolói?

VIII. Marketing és értékesítési terv

A rész tartalmazza:

 • a vállalkozás piacának bemutatását - a vásárlókat, az igényeiket, a piaci keresletet a vállalkozás termékeire, szolgáltatásaira,
 • az elosztási csatorna bemutatását,
 • értékesítési stratégia leírása, árképzés, promóciós alapelvek, 4P bemutatása.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • mi a vállalkozás piaca,
 • a vállalkozás hogyan alkalmazza a 4P-t, hogyan tud versenyképes lenni.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Mit ajánl (mire vállalkozik) a vállalat?
 • Melyek az értékei?
 • Hol helyezkedik el a vállalkozás?
 • Mennyire, miben különbözik a vállalkozás?
  • legjobb érték,
  • versenyelőnyök
 • Hogyan tudja a vásárló ezt észrevenni?
  • megoldás a problémáira,
  • fejlődik a vállalkozásuk,
  • költséget takarítanak meg,
  • a vevőik elégedettek lesznek,
  • a vevőiket meg tudják tartani, stb.,
  • miben különbözik a vállalat a versenytársaktól?
 • Mi a vállalat stratégiája?
  • mi a vállalat üzenete?
   • mit csinál a vállalat?
   • hol csinálja a vállalat?
   • milyen előnyöket realizálnak a vásárlók?
  • miért fog a vállalkozás működni?
  • miért bíznak a vállaltban a jövőben?
  • kinek fog hasznot hozni?
   • egyénileg,
   • szervezetileg,
   • munkát illetően
  • szervezetfejlesztés
 • Hogyan éri el a vállalat a vásárlóit?
  • módszerek,
  • költségek,
  • költségvetés
 • Milyen módon értékesíti a vállalat a termékeit?
  • közvetlenül,
  • viszonteladón keresztül,
  • ügynök segítségével,
  • interneten

IX. A pénzügyi terv leírása

A rész tartalmazza:

 • kezdő vállalkozás esetén: becsült induló költségek, nyitó és zárómérleg valamint eredménykimutatás egy-öt évre, készpénzforgalmi előrejelzés havi bontásban egy-három évre,
 • meglévő vállalkozás esetén: az elmúlt három év mérleg és eredménykimutatása, kölcsön(ök) bemutatása, személyjellegű költségek bemutatása, adófizetési kötelezettségek, nyitó és zárómérleg valamint eredménykimutatás egy-öt évre, készpénzforgalmi előrejelzés havi bontásban egy-három évre,
 • pénzügyi mutatók, mi-van-akkor-ha elemzés, szcenárióelemzés stb.

A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...

 • milyen a vállalkozás pénzügyi helyzete és kilátása,
 • milyen kockázattal kell számolnia az elkövetkező években,
 • hogyan alakul a pénzeszköze, eredménye az elkövetkezendő években.

A rész megírását segítő kérdések...

 • Mi az elkövetkezendő 12 hónap értékesítési terve?
 • Milyen költségekkel számol?
 • Mik a nyereségelvárások a jelenlegi és az elkövetkezendő években?
 • Milyen fizetési módot használ (fizetésnél, vevők felé)?
  • 8 napos átutalás,
  • 30 napos átutalás,
  • készpénz
 • Milyen a likviditás?
 • Milyen feltételezéseket használ?
  • Előző évek alapján statisztika,
  • Piaci előrejelzések,
  • Kérdőíves felmérés

 Minta üzleti terv, a PlanMagic szoftver „Termék” sablonja

(a háttér másolásvédelmi okokból sötét)

 • A minta súgója
  A minta súgója
 • Az üzleti terv tartalomjegyzéke
  Az üzleti terv tartalomjegyzéke
 • Vezetői összefoglaló
  Vezetői összefoglaló
 • A vállalkozás leírása
  A vállalkozás leírása
 • A vállalkozás előkészítése
  A vállalkozás előkészítése
 
12 3 4 5 6